Alzheimerspecialisten houden symposium in Venlo

Bouchaib El bazi

Deelnemers aan het bewustwordingssymposium georganiseerd door het bedrijf Omnia in de Nederlandse stad Venlo over de ziekte van Alzheimer, in aanwezigheid van de consul-generaal van het Koninkrijk Marokko in Denbush, de heer Boutaher Ahardane, riepen op tot de ontwikkeling en uitvoering van nationale plannen, strategieën of beleid om deze ziekte aan te pakken.

De deelnemers benadrukten dat deze nationale plannen rekening moeten houden met de behoeften en mensenrechten van mensen met de ziekte van Alzheimer, in overeenstemming met het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en met andere internationale en regionale mensenrechteninstrumenten.

Hij riep ook op tot de ontwikkeling van tal van gezondheidsprogramma’s om Alzheimerpatiënten te ondersteunen en hun gezondheid en levensstandaard te verbeteren door middel van behandelings- en ondersteuningsapparatuur, om het niveau van ondersteunende medische diensten in ziekenhuizen, gezondheidscentra en thuiszorg voor Alzheimerpatiënten te verbeteren .

Het symposium beval de vorming aan van een commissie van Marokkanen over de hele wereld om voor Alzheimerpatiënten te zorgen, met inbegrip van vertegenwoordigers uit alle relevante sectoren, met als een van de meest prominente taken het analyseren van de huidige situatie van de dienstverlening aan Marokkaanse patiënten uit Nederland, het bepalen van hun behoeften voor gezondheidsdiensten, en het opzetten van een nationaal programma om de beroepsbevolking te rehabiliteren op het gebied van zorgverlening Uitgebreide behandeling van Alzheimerpatiënten in het laaglandkoninkrijk.

Hij riep ook op tot de ontwikkeling van vele gezondheidsprogramma’s om Alzheimerpatiënten in Marokko te ondersteunen en hun gezondheid en levensstandaard te verbeteren door middel van behandelings- en ondersteuningsapparatuur, om het niveau van ondersteunende medische diensten in ziekenhuizen, gezondheidscentra en thuiszorg voor Alzheimer patiënten.

De deelnemers benadrukten het belang van het organiseren van nationale campagnes met als doel burgers en bewoners voor te lichten en voor te lichten over de tekenen en indicatoren van de ziekte van Alzheimer, en er bij hen op aan te dringen mensen met de ziekte te ondersteunen, met de deelname van de media en andere relevante belanghebbenden door middel van de uitvoering van diverse activiteiten en evenementen, waaronder wetenschappelijke lezingen en inleidende publicaties Bewustwording en aanwezigheid bij sportieve, culturele en sociale evenementen.

Ze adviseerden ook om een ​​gids over de ziekte van Alzheimer op te stellen die in gezondheidscentra en bejaardencentra moet worden verspreid om de publieke kennis van de risicofactoren die verband houden met de ziekte van Alzheimer te vergroten en het belang van vroege opsporing van de ziekte in een vroeg stadium uit te leggen, en hoe te helpen de patiënt leeft zelfstandig, zelfs na diagnose en infectie met de ziekte, en biedt passende trainingsprogramma’s voor gezondheids- en sociale zorgverleners, voor patiënten en families.

De aanbevelingen riepen op tot de oprichting van nationale monitoring- en evaluatiesystemen voor de ziekte van Alzheimer om de beschikbaarheid van multisectorale en hoogwaardige gegevens over de ziekte te verbeteren, en de vorming van een wetenschappelijke nationale databank ten behoeve van alle sectoren die zorgprogramma’s en diensten voor deze categorie.

Ze benadrukte ook het belang van het aanmoedigen van gezamenlijke samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek tussen medische autoriteiten en relevante centra in het land, en onderzoekscentra in universiteiten, om te profiteren van hun wetenschappelijke en menselijke capaciteiten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, en om te werken aan de uitvoering van gezamenlijk onderzoek met betrekking tot de ziekte van Alzheimer, op voorwaarde dat universiteiten de uitvoering ervan op zich nemen. , terwijl de medische autoriteiten financierden.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: